Privacyverklaring 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze website willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Twee cookies, alleen voor uzelf

  1. Als u als lid wilt inloggen in de bibliotheek wordt een tijdelijk cookie gebruikt. Dat is niet bedoeld om iets over u te weten te komen, maar noodzakelijk om boeken te kunnen reserveren en de uitleentermijn van geleende boeken te verlengen. Het verdwijnt vanzelf als u de browser afsluit.
  2. Als u gebruik maakt van 'mijn favorieten' worden de boeken die u selecteert opgeslagen in een cookie-bestandje op uw eigen computer. Daardoor vindt u bij een volgend bezoek uw favorietenlijst weer terug. U kunt dit cookie zelf verwijderen door uw favoritietenlijst leeg te maken. De R. Steinerbibliotheek heeft geen toegang tot uw favorietenlijst.

Geen pottenkijkers

In onze bibliotheek-site vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

  • Trackers van Google Analytics.
  • Reclames of cookies afkomstig van andere websites.
  • Tweets van Twitter.
  • Duimpjes van Facebook.

In plaats daarvan is er een knopje waarmee u interessante pagina's of boeken op uw Facebookpagina kunt zetten. Daarmee kan Facebook echter niet te weten komen wat u op onze site doet.

Beter en veiliger

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen bepaalde technische gegevens worden opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. uw IP-nummer, de naam van uw browser en het besturingssysteem van uw computer.

Deze logfiles dienen uitsluitend om onze dienstverlening nog beter te maken en om de veiligheid te kunnen waarborgen. Logfiles worden niet langer dan één week bewaard.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van de R. Steinerbibliotheek hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder wordt beschreven.

Privacybeleid van de R. Steinerbibliotheek

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de R. Steinerbibliotheek verwerkt van haar leden en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u lid wordt van de R. Steinerbibliotheek, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of om een andere reden persoonsgegevens aan de R. Steinerbibliotheek verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Via Libra vzw
Gitschotellei 188
B-2140 Antwerpen

2. Welke gegevens verwerkt de R. Steinerbibliotheek en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) adresgegevens, eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 De R. Steinerbibliotheek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde materialen en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief van Via Libra met informatie over nieuwe aanwinsten, activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De R. Steinerbibliotheek verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Indien u nog betaalverplichtingen bij ons heeft, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang deze betaalverplichting bestaat.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de R. Steinerbibliotheek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische)verwerking van de persoonsgegevens maakt de R. Steinerbibliotheek gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Als lid van de R. Steinerbibliotheek kunt u op de website inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die u van ons op aanvraag ontvangt. U ziet dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

5.2 Via de ledenadministratie van de R. Steinerbibliotheek () kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De R. Steinerbibliotheek zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de R. Steinerbibliotheek uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met .

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


[Versie 29 september 2022]