Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of op onderwerp

 
Boeken op onderwerp
  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boeken op onderwerp

Ontwikkelingsweg
Christengemeenschap

116 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

Aarde-jaar Christus-jaar H.A.P.J. Ogilvie boek 1967 
Agape : die göttliche Liebe im Johannes Evangelium Rudolf Frieling boek 1967 
Das alte Testament : Anstösse zu einem neuen Lesen aus der Sicht der Evangelien : Bibeltexte Diether Lauenstein boek 1990 
Altijd scheiding, altijd weer begroeten : over het sacrament van de stervenswijding in de Christengemeenschap Arie Boogert boek 1991 
Anders omgaan met religie : Religieuze vernieuwing voor nu en later James H. Hindes boek 1998 
Die Bedeutung der Angst und des Bösen im Lebenslauf Hans-Werner Schroeder boek 1997 
Beschouwingen over het Onze Vader H.A.P.J. Ogilvie boek 1960 
Bibel-Studien Rudolf Frieling boek 1963 
Bomen, bronnen en stenen in het leven van Abraham, Isaäk en Jakob Rudolf Frieling boek 1981 
De brief van Paulus aan de Romeinen H.A.P.J. Ogilvie boek  
Christendom en Islam : de strijd om de mens Rudolf Frieling boek 1978 
Christendom en reincarnatie Rudolf Frieling boek 1977 
De Christengemeenschap Friedrich Rittelmeyer boek  
De Christengemeenschap : beweging tot religieuze vernieuwing : een monografie Arie Boogert boek 1981 
Christentum und Gnosis Rudolf Frieling e.a. boek 1962 
Christentum und Islam : der Geisteskampf um das Menschenbild Rudolf Frieling boek 1977 
Christentum und Sakrament 1. : Sieben Sakramente - Die Taufe Berthold Wulf boek 1979 
Christentum und Wiederverkörperung Rudolf Frieling boek 1974 
Christentum, Anthroposophie, Waldorfschule : Waldorfpädagogik im Umfeld konfessioneller Kritik Hans-Werner Schroeder e.a. boek 1987 
Christuswirken in der Biographie Irene Johanson boek 1993 
The Cosmic Christ Hans-Werner Schroeder boek 1997 
Het Credo in de Christengemeenschap : Tussen almacht en onmacht Jan van Dreven | Siegwart Knijpenga boek 2000 
Drieëenheid en drievuldigheid : het geheim van de triniteit Hans-Werner Schroeder boek 1990 
Eenzaamheid Adam Bittleston boek 1990 
De eerste en tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs H.A.P.J. Ogilvie boek 1955 
Eindelijk reizen wij weer samen : Ontmoetingen met de eredienst van de Christengemeenschap Henri Robert Plantenga boek 1987 
Einen leuchtenden Kern im Inneren schaffen : Aphorismen zur Selbsterziehung Friedrich Rittelmeyer boek 1992 
De eredienst : Het sacrament van het altaar Rudolf Frieling | Otto Palmer boek 1964 
Das Ereignis der Himmelfahrt Christi : Die vierzig Tage Friedrich Benesch boek 1987 
Erkenntnis und Religion : Zum Verhältnis von Anthroposophischer Gesellschaft und Christengemeinschaft Onbekende auteur boek 1988 
Gebed en meditatie Hans-Werner Schroeder boek 1992 
Das Gebet : Übung und Erfahrung Hans-Werner Schroeder boek 1977 
De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden Evelyn Francis Capel boek 1979 
Gemeenschap met de gestorvenen Friedrich Rittelmeyer boek 1949 
Gemeenschap met de gestorvenen : de wereld van de doden : blik over het graf heen : gemeenschap met de gestorvenen : het stervensuur Friedrich Rittelmeyer boek 1978 
Gemeenschapszin en individualisme : Pinksteren in deze tijd Friedrich Benesch boek 1984 
Gemeentebrief van de Christengemeenschap in NL en België Opbouw en ontwikkeling van gemeenten in gemeenschap : Op zoek naar structuren van een nieuwe kerk Maarten Udo de Haes boek 1988 
Gemeinschaft mit den Verstorbenen Friedrich Rittelmeyer boek  
Geschriften uit de christengemeenschap J. Knijpenga boek  
Gesprek met een jongere over religie J.G. Sutherland boek 1987 
Het gesprek over levensmoeilijkheden. De biecht J. Knijpenga | Eduard Lenz boek 1967 
Hat die Christengemeinschaft eine Zukunft? : fünf Gespräche mit einem Geistwesen Wolfgang Weirauch | Verena Staël von Holstein boek 2012 
De Heer der elementen : Verkenningen in het grensgebied tussen natuur en christendom Bastiaan Baan boek 2006 
Das heilige Jahr : Vom Inneren erleben der Jahreszeiten Friedrich Rittelmeyer boek 1950 
De hemelse hiërarchieën : rangorde en verscheidenheid Hans-Werner Schroeder boek 1983 
De hemelvaart van Christus als werkelijkheid : op zoek naar de ruimte waarin Christus op aarde werkzaam kan zijn : natuurverschijnselen als sleutel tot een begrijpen van hemelvaart Friedrich Benesch boek 1976 
Das hohe Lied der Liebe : drei Kanzelreden während der Kriegszeit Friedrich Rittelmeyer boek 1958 
Het huwelijk in ontwikkeling J. Knijpenga boek 1969 
In de stroom van het jaar : leven met de feestgetijden Arie Boogert | Maarten Udo de Haes boek 1983 
Jakob, wo bist Du ? : Lebensbericht J. Ogilvie boek  
Judas, Verräter und Martyrer : Seine Gestalt im Spiegel der Bewusstseinsgeschichte Ruth Ewertowski boek 2000 
De kleuren van het altaar in de loop van het jaar Ludovicus Mirandolle boek  
Der kosmische Rhythmus im Markus-Evangelium Hermann Beckh boek 1928 
Der kosmische Rhythmus, das Sternengeheimnis und Erdengeheimnis im Johannes-Evangelium Hermann Beckh boek 1930 
Het Maria-geheim van de mensenziel Rudolf Frieling boek 1976 
Marriage Adam Bittleston | Alfred Heidenreich | Evelyn Francis Derry boek 1972 
De martelaar Stefanus Rudolf Frieling boek 1977 
Meditatie : 12 brieven over zelfopvoeding Friedrich Rittelmeyer boek 2001 
Meditatie : Leidraad voor het innerlijk leven Friedrich Rittelmeyer boek 2004 
Meditatieve spreuken voor iedere dag Adam Bittleston boek 1992 
Meditation : zwölf Briefe über Selbsterziehung Friedrich Rittelmeyer boek 1969 
De mens en het kwaad : oorsprong en rol van het kwaad in de ontwikkeling van mens en mensheid Hans-Werner Schroeder boek 1987 
Mensch und Engel : die Wirklichkeit der Hierarchien Hans-Werner Schroeder boek 1982 
Der Messias : eine biblische Untersuchung Diether Lauenstein boek 1971 
Metamorfose van de eucharistie : over de ontwikkeling van de eredienst Rudolf Frieling boek  
Mit dem Feuergeist des Löwen : Grundlagen zu einem Verständnis des Markus-Evangeliums Christoph Rau boek 2004 
Natuurwaarnemingen als sleutel tot de hemelvaart van Christus : wolkenweven - wolkenleven - wolkenzijn Friedrich Benesch boek 1984 
Het nest is goed, maar het heelal is ruimer : over het sacrament van de jeugdwijding in de Christengemeenschap Maarten Udo de Haes boek 1986 
Niets is verborgen : Kosmische dimensies in het Marcus-Evangelie Siegwart Knijpenga boek 2004 
Nieuw licht op de bijbel Rudolf Frieling boek 1976 
Het nieuwe Testament 1 : uit de Griekse tekst vertaald door H.A.P.J.Ogilvie geestelijke in de Christengemeenschap Diverse auteurs boek 1975 
Noem mij bij mijn diepste naam : doop en geboorte in de Christengemeenschap Maarten Udo de Haes boek  
Oerbegin en werelddoel : de gemeenschappelijke weg van aarde en mens Johannes Hemleben boek 1976 
Ontmoetingen met Christus : Petrus bij Caesarea Philippi : Paulus voor Damascus : Johannes op Padmos Eberhard Kurras boek 1976 
Het Onze Vader : Over bidden en gebed Arie Boogert boek 1996 
Op weg naar jezelf : Over het sacrament van de biecht in de Christengemeenschap Maarten De Gans boek 1988 
Das ostergeschehen im Zusammenklang der Evangelien Wilhelm Rath boek 1974 
Ostern : Passion - Tod - Auferstehung Friedrich Benesch boek 1978 
Over de wederkomst van Christus Hans-Werner Schroeder boek 2000 
Pasen - kiem van menswording : opstanding als huidige en toekomstige werkelijkheid Friedrich Benesch boek 1989 
Paulus : Der Weg des Apostels M. Beheim - Schwarebach boek  
Paulus und die Erkenntnislehre der Freiheit Friedrich Hiebel boek 1950 
Perikopen - Buch : Stellen aus dem Evangelium für alle Sonn- und Feiertage Helmut von Kügelgen boek 1973 
Psalmen Rudolf Frieling boek 1994 
Rudolf Steiner en het ontstaan van De Christengemeenschap Alfred Heidenreich boek  
Het sacrament van den doop Diverse auteurs boek  
Schaffe in dir eine lichte Welt : Lebensweisheiten Friedrich Rittelmeyer boek 2005 
Sieben Sakramente : Eine Aufsatzsammlung Rolf Megow | Albrecht Meyer | Gottfried Weidauer e.a. boek 1979 
Die sieben Sakramente : Geschichte der Christenheit Rudolf Frieling boek 2001 
Die Uberwinder - Apokalyptische Motive Rudolf Meyer boek  
The unknown in the gospels Alfred Heidenreich boek 1972 
Der verborgene Evangelist : Studie zur Johannes-Frage Kurt von Wistinghausen boek 1983 
Die Verklärung auf dem Berge : eine Studie zum Evangelienverständnis Rudolf Frieling boek 1969 
De vier evangeliën : Uit den Griekschen tekst vertaald door H.A.P..J. Ogilvie Geestelijke in de Christengemeenschap H.A.P.J. Ogilvie boek  
Vijftig jaar religieuze vernieuwing : herinneringen van leden en vrienden J. Knijpenga boek 1976 
Vom Kultus-Erleben Christoph Rau e.a. boek 1983 
Vom Sinn des Todes : und von der Gemeinschaft mit den Toten. Bausteine einer religiösen Weltanschauung. Band 1 Rudolf Meyer boek 1962 
Vom Wesen der Dreifaltigkeit : Eine Aufsatzsammlung Rolf Megow | Gerhard Dittman | Walther Voigt boek 1984 
Vom Wesen der Trinität Alfred Schütze boek 1954 
Vom Wesen des Christentums Rudolf Frieling boek 1948 
Wat wil De Christengemeenschap? Emil Bock boek 1968 
Der Weg der leeren Hand : Meditationen zum Vaterunser Baruch Rabinowitz boek 2011 
Wegen naar christelijke meditatie Bastiaan Baan boek 1999 
De werken van barmhartigheid in het licht van Advent Rudolf Frieling boek 1978 
Wetmatigheden in de menselijke levensloop Diether Lauenstein boek 1978 
Het wezen van het christendom Rudolf Frieling boek 1993 
Wie is mijn naaste? : Leidraad door het evangelie volgens Lukas Siegwart Knijpenga boek 1979 
Die Wiedergewinnung des Johannesevangeliums Rudolf Meyer boek  
Wording der eucharistie : over de ontwikkeling van de eredienst Rudolf Frieling boek 1956 
De zeven sacramenten in de Christengemeenschap Evelyn Francis Capel boek 1990 
De zeven sacramenten in de Christengemeenschap Evelyn Francis Capel boek 1978 
De zeven sacramenten in de geschiedenis van de christenheid Rudolf Frieling boek 1975 
Zo meen ik dat jij ook bent : man en vrouw : relatie, huwelijk en huwelijkswijding Maarten Udo De Haes boek 1990 
Zondag - de eerste dag : schepping en opstanding : het begin van de week en de indeling van de kalender Rudolf Frieling | Wilhelm Hoerner boek 1979 
Zukunftsformen des Christentums : die vierfältige Christusoffenbarung im Zeitengange Rudolf Meyer boek  
Zur Religiosen Erneuerung Emil Bock | Friedrich Rittelmeyer boek 1922