Zoeken in de collectie

Zoek met woorden of op onderwerp

 
Boeken op onderwerp
  plaats en/of datum Steiner-voordracht 
Boeken op onderwerp

Opvoeding en onderwijs
Verslagen en studies

161 items, sortering op titel, oplopend

klik op de titels voor uitgebreide informatie

 « 12 » 

1953-2013 60 Jahre Waldorfschulverein : Rudolf Steiner Schule Bochum Schule als Lebensaufgabe K-H Scharpey boek 2013 
50 Jahre Freie Waldorfschule Hannover J. Fedder boek 1977 
70 Jahre Waldorfpädagogik in Berlin 1928 - 1998 W. Hiller | Dr. Detlef Hardorp boek 1998 
75 jaar Rudolf Steinerpedagogie in België : Heeft de Rudolf Steinerpedagogie nog toekomst? De eerste Rudolf Steinerschool in België, 40 jaar geleden Christine Gruwez e.a. boek 1994 
Achteraf denk ik... : Herinneringen van leerlingen voor leraren taalonderwijs Merlijn Elst | Harry Paus | Suzanne van Stratum | Piet-Hein van de Venlig boek 1998 
Al Doende Praktische Leergang Vlaanderen : Nieuwsbrief van de Initiatiefgroep Praktische Leergang Vlaanderen Chris Deleu boek 1995 
Ansätze zur Entwicklung einer neuen Oberstufengestalt : Projektarbeit und Prüfungen im Spannungsfeld von Schule und Arbeidswelt Iwan Rudiger boek 2003 
Anthroposophie und Waldorfpädagogik in den Kulturen der Welt : Porträts aus elf Ländern und zwei grundlegende Beiträge Stefan Leber boek 1997 
Argumente für die Waldorfschule : Die Antwort auf PISA Johannes Kiersch boek 2004 
Assessment as Dialogue. Twenty inspiring Practices from Classrooms and Schools Across Europe. Márti Domokos boek 2021 
Aus den Freien Waldorfschulen : ein Almanach der Zeitschrift 'Erziehungskunst' 1954-1955 Herbert Hahn boek 1954 
Befragung ehemaliger Schülerinnen und Schüler von Rudolf Steinerschulen in der Schweiz Arbeitsgemeinschaft der R. Steiner Schulen in der Scweiz boek 1999 
Bestanden : Lebenswege ehemaliger Waldorfschüler : Neunzehn Gespräche Monika Schopf-Beige boek 1998 
Bildungserfahrungen an Waldorfschulen : Empirische Studie zu Schulqualität und Lernerfahrungen Heiner Barz | Sylva Liebenwein | Dirk Randoll boek 2012 
Blik in de Vrije School : uit de praktijk van het leerplan van de kleuterklas t/m de twaalfde klas F. W. Zeylmans van Emmichoven | W.F. Veltman | I. Vonk e.a. boek 1985 
Bologna: Het Europees Hoger Onderwijsbeleid : Kristisch Bekeken Studiekring Vrij Onderzoek boek  
Brugge bouwt - bovenbouw Niek Meul videoband 1996 
Brugge bouwt - onderbouw Niek Meul videoband 1996 
Communicatie tussen ouders, leraren en kinderen : Syntheseverslag Judith Boessen boek 2001 
Competentiegericht denken in het ASO : (en in de eerste graad?) Werner Govaerts | Xavier De Keyser boek 2009 
Contemplatieve reflectie : voor portfolio en actieonderzoek Ariëlla Krijger boek 2016 
De dag van morgen zal voor het zijne zorgen = Der morgige Tag wird für das Seine sorgen Herbert Hahn boek 1974 
De wil van U : de 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie : een weg naar 'de impuls van binnen uit' Henk Kranenborg boek 2011 
Elders verworven competenties : Vergelijkende studie van systemen voor erkenning in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Finland VLOR boek 2002 
Die erste Waldorfschule : 1919 bis 2004 Daten - Dokumente - Bilder Dietrich Esterl boek 2006 
European Portfolio Certificate : EPC Guidelines Thilo Koch boek  
European Survey Map 1992/93 Manfred Borchert boek 1992 
Evaluatieonderzoek Drie jaar in de kleuterklas : Onderzoeksrapport. Wat is de invloed van een derde jaar in de kleuterklas (groep 1/2) op het schoolverloop van de leerling? Rozemarijn van Deelen | Annemieke Zwart boek 1999 
Festschrift zur eröffnung der Freien Waldorfschule Heidelberg Freie Waldorfschule Heidelberg boek 1982 
Financiering van onderwijs : een verkenning Wim Oyen e.a. boek 2006 
Freeing Education : Steps towards real choice and diversity in Schools. Go for diversity ! Fiona Carnie | Martin Large | Mary Tasker boek 1996 
Freeing the Circling Stars : Pre-funded education Christopher Houghton Budd boek 2004 
The Future of Childhood : Alliance for Childhood Articles for the Brussels Conference October 2000 Christopher Clouder | Sally Jenkinson | Martin Large boek 2000 
Ganz Schön, Anders?! - Waldorfpädagogik von Anfang an : Festschrift anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. Eichholz | Beye | Sassmannshausen e.a. boek  
Geert Groote en het onderwijs : spiritualiteit van de werkvloer Marcel Seelen boek 2008 
Geert Groote school Diverse auteurs boek  
De Geloofwaardigheid van de Middelbare Steinerscholen in Vlaanderen : Kritische bedenkingen bij de pedagogische visie van de Middelbare Steinerscholen in Vlaanderen Chris Deleu boek 1996 
De Gentse Steinerschool en haar pedagogie Diverse auteurs boek  
Good Schools by Choice. A New Strategy for Educational Reform. : Freie Schulen sind bessere Schulen. Erfahrungen und Reformvorschläge aus den USA John E. Chubb | Terry M. Moe boek 1993 
Het goud van Waldorf. Licht op de Vrijeschool Maritgen Matter boek 2019 
Hand in eigen boezem : De Vrije School in een multi-etnische samenleving : Een publicatie van de Bond van Vrije Scholen naar aanleiding van het Interimrapport 'Antroposofie en het vraagstuk van de rassen'. Diverse auteurs boek 1998 
Das Handbuch Portfolioarbeit : Konzepte - Anregungen - Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung Ilse Brunner | Thomas Häcker | Felix Winter boek 2006 
Handleiding voor het werken met portfolio's : In 10 stapen portfolio's invoeren in de ouderbouw van de basisschool Elizabeth Shores | Cathy Grace boek 2008 
Harmonie van het lichaam en Ik : Overwegingen voor vrijeschoolpedagogen Ter voorbereiding van de Wereldconferentie voor vrijeschoolleraren en - kleuter-leid(st)ers Christof Wiechert boek 2012 
Hibernia : Modell einer anderen Schule Klaus Fintelmann boek 1990 
Die Hibernia Schule K.J. von Fintelmann boek  
Die Hibernia-schule : von der Lehrwerkstatt zur Gesamtschule: eine Waldorfschule integriert berufliches und allgemeines Lernen. Lehrer & Eltern entwickeln ihre Schule Georg Rist | Peter Schneider boek 1977 
Hoe vrij is de Vrije School ? : een analyse van de antroposofische pedagogiek J.D. Imelman | P.B.H. van Hoek boek 1983 
Improving the Quality of Childhood in Europe 2011 : Volume 2 Christopher Clouder | Heys Belinda | Michiel Matthes e.a. boek 2011 
Improving the quality of childhood in Europe : Volume 6. Michiel Matthes | Lea Pulkkinen | Heys Belinda boek 2016 
Improving the quality of childhood in the European Union : Current Perspectives Christopher Clouder | Heys Belinda | Michiel Matthes boek  
Inkanyezi : Entwicklungsarbeit und Waldorfpädagogik in Südafrika Truus Geraets boek 1993 
Innere Aspekte der Konferenz-Gestaltung : Übungsansätze, Perspektiven, Erfahrungen Hartwig Schiller boek 2001 
De innoverende kracht van de school Wim D'Hulster boek 2000 
Innoverende Scholen Caroline Williame boek 2000 
Instaptoets voor de bovenbouw Ed Taylor boek 1999 
International Declarations and Conventions on the Right to Education and the Freedom of Education : Englisch / Français / Deutsch / Espanol Alfred Fernandez | Siegfried Jenkner (ed) boek 1995 
Internationale Erklärungen und Übereinkommen zum Recht und Bildung und zur Freiheit der Erziehung : International Declarations and Conventions on the Right to Education and the Freedom of Education. Deutsch / Englisch Siegfried Jenkner (v.u.) boek 1992 
Into the World : How Waldorf graduates fare after high school Ilan Safit | Douglas Gerwin boek 2019 
Invoeringsprogramma combinatieklassen Gerard Reijngoud boek 1990 
Is de kast leeg? : pleidooi voor gewetensonderzoek van de leerkracht Hugo Pronk boek 2015 
Jaarverslag 2006 : Onderwijs vanuit antroposofie Diverse auteurs boek 2007 
Jongeren zijn zinzoekers Caroline Williame boek 2000 
Jubileumboek 25 jaar Vrije School Zeeland Diverse auteurs boek 1999 
Kansrijk voor kansarm : Zorgverbredend werken in het basisonderwijs met de meest kwetsbaren uit de samenleving Prof. Dr. F. T. Levers Vanhoutte boek 1998 
Kinderleven in school / Järna : Over een pedagogie in de Järna Waldorfschool Ton Mensenkamp | Hugo Pronk boek 1983 
Kleuterspectrum : Alternatieve Schoolsystemen, een impuls voor onderwijsvernieuwing A. Verkens (red) boek 2001 
Koestert Vlaanderen zijn onderwijs? : Over onderwijspolitiek Valeer Van Achter boek 2001 
Kwaliteit van het onderwijs : Over vier aanspraken van jongeren op goed onderwijs Valeer Van Achter boek 1998 
Kwaliteit van scholen (openbaar) vergelijken? : Het zwart-wit denken voorbij Jan Vanhoof | Peter Van Petegem boek 2006 
Kwaliteitszorg op school : Discussienota naar aanleiding van een schoolzelfevaluatieproces in een Vrije School voor voortgezet onderwijs Hans Boekhout | Ernst Marx | Ed Taylor boek 2000 
Leistungsbeurteilung in der Reformpädagogik : Analyse und Gehalt der Beurteilungskonzeptionen Thorsten Bohl boek 2005 
Leren participeren aan het publieke leven Caroline Williame (eindred.) boek 1999 
Leren: Op weg naar een antroposofische leertheorie Edmond Schoorel (red.) boek 1995 
Lernziel: Handeln künnen : Erfahrungen und überlegungen zu einem erweiterten Bildungskonzept Erhard Fucke boek 1981 
Literature in Waldorf Schools. Understanding Literature as a Basis for Teaching Literature Rita Schumacher boek 2020 
Loopbaanperspectieven voor Vrije Schoolleerkrachten op de onderbouw Van de Bunt | Drs. M.L.M. Schiphorst boek 1995 
Management en het onderwijs Onbekende auteur boek 2006 
Nederlands als tweede taal voor Vrije Scholen Gerard Reijngoud boek  
Die neue Waldorfschule : ein Erfolgsmodell wird renoviert Iwan Rüdiger boek 2007 
Observatielijsten Sociale verantwoordelijkheid en zichzelf positioneren in de klas : Verslag van een pilot tweede fase havo/vwo Verslagvan de ontwikkeling van observatielijsten in de praktijk Maaike Beuvink boek 2000 
Onze School - getuigschrift : Vrije School Charlottalei 29 Antwerpen Gwendolina Lotens e.a. boek 2005 
Onze School : Vrije School Charlottalei 29 Antwerpen Gwendolina Lotens e.a. boek 2005 
Oud-leerlingen van de Steinerschool vertellen Werner Govaerts | Lucie Spranghers boek 2000 
Parcivalschool : Steinerschool voor buitengewoon onderwijs Parcivalschool boek  
Het pedagogisch project van de secundaire Steinerscholen Werner Govaerts boek 2000 
Project 2000: trektocht én expeditite Diverse auteurs boek 2000 
Publieke informatie over scholen : een verkenning Frans Devijlder e.a. boek 2008 
Das Recht auf Bildung und die Freiheit der Erziehung in Europäischen Verfassungen : The Right to Education and the Freedom of Education in European Constitutions. Deutsch / English Siegfried Jenkner (v.u.) boek 1992 
Recommendations for Education Laws Diverse auteurs boek 1993 
The road to Malaba : a tale of destiny and identity Otto Koene boek 2009 
Rudolf Steiner Pedagogie Onbekende auteur boek  
Rudolf Steiner pedagogie in Belgie Diverse auteurs boek  
Rudolf Steiner Schule Bochum 50 Jahre : Mehr als Schule ! Neumann e.a. boek 2008 
Die Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet : Leben, lehren, lernen in einer Waldorfschule. Eine freie Schule sieht sich selbst Sönke Bai | Wilhelm Ernst Barkhoff | Michael Bockemühl e.a. boek 1976 
Rudolf Steinerpedagogie Diverse auteurs boek  
Rudolf Steinerpedagogie : 'Een studie van de vrije school' Inge Frans boek 1988 
Rudolf Steinerschool en Hiberniaschool Rika Geerts-Heymans boek 1985 
School Onbekende auteur boek  
Schoolrijpheid en leervoorwaarden Coby Griethuizen | Louise van Berkhout | Moniek Terlouw boek 1997